Evolv Property är ett fastighetsbolag inriktat på utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med tonvikt på industrifastigheter. Bolaget grundades 2015 av Lars Axelsson och Viktor Tennström.

Fastighetsportföljen består idag av sexton kommersiella fastigheter med tyngdpunkt i Stockholm, Mälardalen och Östergötland. Därutöver förvaltar Evolv Property externt ägda fastigheter omfattande ca 70 000 kvm lokaler.